Generalforsamling

27. januar 2020

Kære medlem af Lokalhistorisk Forening

Hermed indkaldelse til generalforsamling i foreningen, som afholdes

 

Onsdag den 19. februar 2020

Kl. 19.00 på Nordfyns Gymnasium

 

Bemærk: Dårligt gående har mulighed for at køre i bil helt op til hovedindgangen.

 

Dagsordenen afvikles i henhold til foreningens love. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Lokalhistorisk Forenings formand Per Lunde Hansen i hænde senest en uge før.

 

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt foredrag. I år vil arkivar Jens Åge S. Petersen, Odense Stadsarkiv, fortælle om GASA Odenses historie.