Hvad er der på arkivet?

Arkivet er et gemmested, hvor der bliver passet på det materiale, der fortæller om lokalsamfundets historie og udvikling. Det ældste materiale i Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv stammer helt tilbage fra 1600-årene, mens det nyeste er "fra i går".

Alle kan komme på arkivet og bruge samlingerne, der indeholder mange forskellige former for materialer, f.eks. fotos, erindringer, forenings-, erhvervs- og personarkiver, avisudklip, lokal litteratur og mikrokortkopier af kirkebøger, folketællinger o.lign. Derudover opbevarer vi kopier af fæste- og skifteprotokoller fra Gyldensteen, Langesø, Margård, Dallund og Elvedgård.

Hovedparten af arkivets samlinger er registreret i registreringsdatabasen Arkibas5, som du kan søge i via Arkiv.dk. Den finder du ved at klikke her. Hvis du kun vil lede i Søndersø Lokalhistoriske Arkivs samlinger skal du først afkrydse vores navn i venstre side (under Arkiv). 

Hvad må jeg se?

Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv følger Statens Arkivers regler for adgang til arkivmateriale. 

Ifølge arkivloven er der mulighed for at få adgang til arkivmateriale på arkivets læsesal, når det er 20 år gammelt. Der er dog væsentlige undtagelser fra denne regel. Arkivenheder, som indeholder personfølsomme oplysninger er således først tilgængelige, når de er 75 år gamle. Det betyder i praksis, at mange person-, forenings- og erhvervsarkiver i Lokalhistorisk Arkivs samlinger først er tilgængelige om mange år. 

Arkivlederen kan dog give adgang til private personarkiver og private institutioners arkiver, der er yngre end 75 år, hvis formålet med benyttelsen ikke overtræder fortrolighedshensynet, og hvis i øvrigt eventuelle særaftaler indgået med arkivskaberen og/eller dennes efterkommere er respekteret.

Fotokopier og udskrifter - prisliste
Almindelige fotokopier Kr. 1,-
Billed-udskrifter fra computer (almindeligt fotopapir) Kr. 1,-
Billed-udskrifter fra computer (fotopapir) Kr. 5,-
Digitale billeder på cd-rom (op til 5 billeder) Kr. 20,-

 

Arkivets læsesal ligger på første sal på Søndersø Bibliotek, Odensevej 8. Af hensyn til dårligt gående ekspederer vi gerne forespørgsler o.lign. i stueetagen. Bare spørg!
Arkivets læsesal ligger på første sal på Søndersø Bibliotek, Odensevej 8. Af hensyn til dårligt gående ekspederer vi gerne forespørgsler o.lign. i stueetagen. Bare spørg!

Genveje og links til andre lokalhistoriske databaser