Årsskrift 1986

Beboerne i Farstrup og Rue hospitaler klager i 1790 over Langesø gods´ bønder. Af Åge Fasmer Blomberg, s. 3-5.
Uddrag fra Særslev sogneråds forhandlingsprotokol 1883-1885 ang. fattighuset i Hemmerslev. Af Johan Søndergaard, s. 6-7.
Jættestue i Ejlby. Af Søren Søndergaard, s. 8-9.
Uddrag af Marius Bendixens erindringer. Af Marius Bendixen, s. 9-16.
Hvornår var det nu det var? Hårslev sogn i 100 år. Af Jørgen Juul Petersen, s. 17-19.
Grundmursbyggeriet på Nordfyn. Af Esben Hedegaard, s. 20-24.