Årsskrift 1990

Husfliden på Sletten. Af Marianne Rostgård. S. 3-8.
Runeviet i Glavendrup. Af N.C. Christensen. S. 9-15.
En udvandrerberetning fra 1910-1940. S. 16-21.
Restaurering af Veflinge kirke år 1990. Af Ejvind Rasmussen. S. 22-23.
En Særslevpiges skæbne. Af Jes Nørregaard. S. 24-27.
Birkedommeren på Nymarksgården. Af J. Rask. S. 28-30.
Den fynske udvandring til Småland. Af Flemming Georgsen. S. 31.