Årsskrift 1991

Arkæologiske fund her fra egnen. s. 2.
Herregården Rugård. Af Carl Norstrand, s. 3-7.
Ryttergods i Haarslev Sogn. Af Julius Hansen og Johannes Larsen, s. 8-11.
H. C. Andersen på Elvedgård. Af Ruth Graver Hansen, s. 13-14.
Hvad Ane Tækkemands fortalte. Uddrag af murer Niels Chr. Hansens barn¬domserindringer ved Ruth Graver Hansen, s. 15-19.
Skyld og skam i en mellemtid. Af Kirsten Graver, s. 20-21.
Skudsmålsbøger 1832-1921. Af Ruth Graver Hansen, s. 22-24.
Husbestyrerinde søges år 1899. s. 25-28.
Skamby kirke. Af N. C. Christensen, s. 29-34.
Epistel af malermester Asmund Nielsen, Søndersø, 17 juli 1934. s. 35.
Sogneforstandere og sognerådsformænd i Særslev kommune. s. 36-37.