Årsskrift 2002

Jens Aage S. Petersen:
Da Niels Johansen blev solgt s.2.
Fattigforsorgen i Danmark fra middelalder til ca. 1800 s.3
Den sognekommunale fattigforsorg i 1800-tallet s.8
Tilfældet Hans Jørgen Nielsen s.12
Børn i pleje s.15
Fattighusene s.19
Johnny Wøllekær:
Et liv på skyggesiden s.28
Kilder og litteratur s.40