Årsskrift 2011

Jens Åge S. Petersen: "Egnens største udvalg samlet under eet tag" - historien om Søndersø Centret, s. 3.
Lars Viinholt-Nielsen: Nordvestfyenske Jernbane, s. 18.
Steen Roed Thoustrup: Min tipoldefar Hans Roed og hans efterkommere, s. 27.
L.S. Vedel Simonsen: Svenske soldater i Vigerslev Sogn 1658-59, s. 33.
Jens Åge S. Petersen: Fra dagvogn til rutebil - Træk af rutebiltrafikkens historie i Søndersøområdet, s. 43.
Om Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forening, s. 54.
Om Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv, s. 55.