Årsskrift 2020

Jens Åge S. Petersen: To fluer med et smæk? - historien om befrielsesstenen i Søndersø s. 3-8

Per Lunde Hansen: Kurt Egelunds gartneri ved Søndersø Skov s. 9-21.

Erling Larsen: Melby Vognmandsforretning gennem tre generationer s. 22-29.

Erling Larsen: Familiefirmaet H.E.W. s. 30-40.

Erling Larsen & Rasmus Willaing Lock: Årets gang på arkivet s. 41-43.